Главная » Проектирование заведений. Нормативная база

Проектирование заведений. Нормативная база

— ДБН А.2.2-9-99 «Громадські будівлі та споруди»

— ДБН  А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»

— ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»

— ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення»

— СНиП  II-Л.8 – 71 «Предприятия общественного питания» (інформаційний матеріал)

— СаН ПіН 42-123-5777 – 91 «Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, які виробляють м’яке морозиво»

— НПАОП 55.0-1.02-96 (ДНАОП 7.1.30-1.02-96) Правила охорони праці для підприємств громадського харчування»

— ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»

— ДСТУ 3862-99/2004. Ресторанне господарство. Терміни та визначення»

— ДБН  А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»

— ДБН А.2.2-9-99 «Громадські будівлі та споруди»

— ДБН В.2.2 -13 — 2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»

— ДБН В. 2.2 – 16 – 2005 «Культурно видовищні та дозвіллєві заклади»

— ДБН В 2.2.-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»

— СНиП 2.09.04-87  «Административные и бытовые здания»

— СНиП  II-Л.8 – 71 «Предприятия общественного питания» (інформативний матеріал)

— ВСН 57 – 87 «Предприятия розничной торговли»

— ДСТУ 4303-2004 » Роздрібна та оптова торгівля»

— ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»

— ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Терміни та визначення»

— ДНАОП 7.1.00-1.01-96 «Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі»

— ДНАОП 7.1.30 – 1.02 – 96 «Правила охорони праці для об’єктів громадського харчування»

— ДСПіН 2.2.2 –0.22-99 «Перукарні різного типу»

— СаНПіН  5781-91 «Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі»

— СанПіН   42-123-5777-91 “Санітарні правила для підприємств громадського харчування”

— Наказ МБАЖКГ України від 10.01.2006 р. № 7 «Норми утворення твердих побутових відходів в населених пунктах України»

— ДБН  А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»

— ДБН А.2.2-9-99 «Громадські будівлі та споруди»

— ДБН В.2.2 -13 — 2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»

— ДБН В. 2.2 – 16 – 2005 «Культурно видовищні та дозвіллєві заклади»

— ДБН В 2.2.-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»

— СНиП 2.09.04-87  «Административные и бытовые здания»

— СНиП  II-Л.8 – 71 «Предприятия общественного питания» (інформативний матеріал)

— СанПіН   42-123-5777-91 “Санітарні правила для підприємств громадського харчування”

— ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»

— ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Терміни та визначення»

— ДНАОП 7.1.30 – 1.02 – 96 «Правила охорони праці для об’єктів громадського харчування»